توافق ۴۰۰ هزار دلاری تراکتور و دنیزلی

توافق ۴۰۰ هزار دلاری تراکتور و دنیزلی
نشریه ترکیه‌ای فاناتیک اعلام کرد مصطفی دنیزلی هدایت تیم تراکتورسازی را پذیرفته است.

توافق ۴۰۰ هزار دلاری تراکتور و دنیزلی

نشریه ترکیه‌ای فاناتیک اعلام کرد مصطفی دنیزلی هدایت تیم تراکتورسازی را پذیرفته است.
توافق ۴۰۰ هزار دلاری تراکتور و دنیزلی

ممکن است بپسندید...