توسعه همکاری‌های دفاعی ایران و پاکستان زمینه ساز ثبات منطقه است

توسعه همکاری‌های دفاعی ایران و پاکستان زمینه ساز ثبات منطقه است
وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه ایران بر توسعه روابط با پاکستان تاکید دارد، گفت: توسعه همکاری‌های دفاعی میان ایران و پاکستان زمینه ساز تحکیم امنیت و ثبات منطقه است.

توسعه همکاری‌های دفاعی ایران و پاکستان زمینه ساز ثبات منطقه است

وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با بیان اینکه ایران بر توسعه روابط با پاکستان تاکید دارد، گفت: توسعه همکاری‌های دفاعی میان ایران و پاکستان زمینه ساز تحکیم امنیت و ثبات منطقه است.
توسعه همکاری‌های دفاعی ایران و پاکستان زمینه ساز ثبات منطقه است

ممکن است بپسندید...