تصویب لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در مجلس عوام

تصویب لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در مجلس عوام
نمایندگان مجلس عوام انگلیس به لایحه دولت «ترزا می» برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند.

تصویب لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در مجلس عوام

نمایندگان مجلس عوام انگلیس به لایحه دولت «ترزا می» برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا رای مثبت دادند.
تصویب لایحه خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در مجلس عوام

ممکن است بپسندید...