تلاش‌ داعش برای احیاء دوباره خود در سوریه

تلاش‌ داعش برای احیاء دوباره خود در سوریه
گروه تروریستی داعش اخیرا با استفاده از درگیری‌ها بین ارتش سوریه و گروه‌های تروریستی مسلح در استان ادلب موفق شده است چند روستا را در این استان به اشغال خود درآورد.

تلاش‌ داعش برای احیاء دوباره خود در سوریه

گروه تروریستی داعش اخیرا با استفاده از درگیری‌ها بین ارتش سوریه و گروه‌های تروریستی مسلح در استان ادلب موفق شده است چند روستا را در این استان به اشغال خود درآورد.
تلاش‌ داعش برای احیاء دوباره خود در سوریه

ممکن است بپسندید...