حمله استقلال‌ها به پیج وینفرد شفر/ حسینی باید بازی کند!

حمله استقلال‌ها به پیج وینفرد شفر/ حسینی باید بازی کند!
گویا شفر تصمیم گرفته رحمتی را در بازی بعدی استقلال فیکس بگذارد.

حمله استقلال‌ها به پیج وینفرد شفر/ حسینی باید بازی کند!

گویا شفر تصمیم گرفته رحمتی را در بازی بعدی استقلال فیکس بگذارد.
حمله استقلال‌ها به پیج وینفرد شفر/ حسینی باید بازی کند!

ممکن است بپسندید...