رئیس دانشگاه تهران از دانشگاه قطر بازدید کرد

رئیس دانشگاه تهران از دانشگاه قطر بازدید کرد
رئیس دانشگاه تهران از دانشگاه قطر بازدید و با مسئولان این دانشگاه گفت‌وگو کرد.

رئیس دانشگاه تهران از دانشگاه قطر بازدید کرد

رئیس دانشگاه تهران از دانشگاه قطر بازدید و با مسئولان این دانشگاه گفت‌وگو کرد.
رئیس دانشگاه تهران از دانشگاه قطر بازدید کرد

ممکن است بپسندید...