رونمایی از دستاوردهای زیر ساختی دانشگاه امام صادق(ع)

رونمایی از دستاوردهای زیر ساختی دانشگاه امام صادق(ع)
مراسم رونمایی از دستاوردهای زیر ساختی دانشگاه امام صادق علیه السلام عصر چهارشنبه 27 دی در این دانشگاه برگزار شد.

رونمایی از دستاوردهای زیر ساختی دانشگاه امام صادق(ع)

مراسم رونمایی از دستاوردهای زیر ساختی دانشگاه امام صادق علیه السلام عصر چهارشنبه 27 دی در این دانشگاه برگزار شد.
رونمایی از دستاوردهای زیر ساختی دانشگاه امام صادق(ع)

ممکن است بپسندید...