سهم ۸۰ درصدی شرکت‌های ایرانی در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی

سهم ۸۰ درصدی شرکت‌های ایرانی در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزیر نفت عنوان کرد در اجرای قرارداد مربوط به پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال ۸۰ درصد کار به شرکت‌های ایرانی واگذار شده است.

سهم ۸۰ درصدی شرکت‌های ایرانی در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: وزیر نفت عنوان کرد در اجرای قرارداد مربوط به پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال ۸۰ درصد کار به شرکت‌های ایرانی واگذار شده است.
سهم ۸۰ درصدی شرکت‌های ایرانی در پروژه فاز ۱۱ پارس جنوبی

ممکن است بپسندید...