قیمت نفت به 69 دلار رسید

قیمت نفت به 69 دلار رسید
قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۱۸ سنت کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به ۶۹ دلار و ۷ سنت رسید.

قیمت نفت به 69 دلار رسید

قیمت هر بشکه نفت برنت امروز با ۱۸ سنت کاهش نسبت به رقم پایانی جلسه قبل به ۶۹ دلار و ۷ سنت رسید.
قیمت نفت به 69 دلار رسید

ممکن است بپسندید...