معرفی نامزدهای جایزه «باربد» جشنواره موسیقی فجر

معرفی نامزدهای جایزه «باربد» جشنواره موسیقی فجر
ستاد سی و سومین جشنواره موسیقی فجر در حالی نامزدهای دریافت «جایزه باربد» را معرفی کرد که مانند دو سال قبل اسم اعضای ستاد برگزاری (امیر عباس ستایگر) هم در میان نامزدها دیده می‌شود.

معرفی نامزدهای جایزه «باربد» جشنواره موسیقی فجر

ستاد سی و سومین جشنواره موسیقی فجر در حالی نامزدهای دریافت «جایزه باربد» را معرفی کرد که مانند دو سال قبل اسم اعضای ستاد برگزاری (امیر عباس ستایگر) هم در میان نامزدها دیده می‌شود.
معرفی نامزدهای جایزه «باربد» جشنواره موسیقی فجر

ممکن است بپسندید...