وام‌های ضروری تعدادی از دانشجویان هنوز به دست دانشجویان نرسیده است

وام‌های ضروری تعدادی از دانشجویان هنوز به دست دانشجویان نرسیده است
دبیر شورای صنفی دانشگاه فردوسی گفت: وام دانشجویی دانشگاه فردوسی آذر ماه به حساب دانشجویان واریز شده اما وام‌های ضروری تعدادی از دانشجویان هنوز به دستشان نرسیده که پیگیر این موضوع هستیم.

وام‌های ضروری تعدادی از دانشجویان هنوز به دست دانشجویان نرسیده است

دبیر شورای صنفی دانشگاه فردوسی گفت: وام دانشجویی دانشگاه فردوسی آذر ماه به حساب دانشجویان واریز شده اما وام‌های ضروری تعدادی از دانشجویان هنوز به دستشان نرسیده که پیگیر این موضوع هستیم.
وام‌های ضروری تعدادی از دانشجویان هنوز به دست دانشجویان نرسیده است

ممکن است بپسندید...