بسته پیشنهادی خبرگزاری دانشجو برای یک آخر هفته متفاوت/ به نام محمد(ص)

بسته پیشنهادی خبرگزاری دانشجو برای یک آخر هفته متفاوت/ به نام محمد(ص)
ومین فیلم سینمایی تاریخ در وصف پیامبر رحمت، اثر درخشان و فاخری از مجید مجیدی است که این روزها روانه شبکه نمایش خانگی شده تا پس از دو سال، امکان تماشای این اثر تاریخی در خانه ایرانیان هم فراهم باشد.

بسته پیشنهادی خبرگزاری دانشجو برای یک آخر هفته متفاوت/ به نام محمد(ص)

ومین فیلم سینمایی تاریخ در وصف پیامبر رحمت، اثر درخشان و فاخری از مجید مجیدی است که این روزها روانه شبکه نمایش خانگی شده تا پس از دو سال، امکان تماشای این اثر تاریخی در خانه ایرانیان هم فراهم باشد.
بسته پیشنهادی خبرگزاری دانشجو برای یک آخر هفته متفاوت/ به نام محمد(ص)

ممکن است بپسندید...