تساوی یک بر یک تیم های پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز

تساوی یک بر یک تیم های پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز
دیدار تیم های پرسپولیس تهران و گسترش فولاد تبریز در هفته بیستم لیگ برتر باشگاههای کشور با تساوی یک بر یک به پایان رسید.

تساوی یک بر یک تیم های پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز

دیدار تیم های پرسپولیس تهران و گسترش فولاد تبریز در هفته بیستم لیگ برتر باشگاههای کشور با تساوی یک بر یک به پایان رسید.
تساوی یک بر یک تیم های پرسپولیس و گسترش فولاد تبریز

ممکن است بپسندید...