زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاند

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاند
ساعت ۵:۴۶ صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر حوالی بهاباد یزد را لرزاند.

زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاند

ساعت ۵:۴۶ صبح امروز زلزله‌ای به بزرگی ۴.۵ ریشتر حوالی بهاباد یزد را لرزاند.
زمین لرزه ۴.۵ ریشتری بهاباد یزد را لرزاند

ممکن است بپسندید...