سامانه آنلاین رجیستری گوشی مسافری راه‌اندازی شد

سامانه آنلاین رجیستری گوشی مسافری راه‌اندازی شد
گمرک ایران از راه اندازی سامانه آنلاین رجیستری گوشی مسافری خبرداد و از اعطای معافیت ۸۰ دلاری به تلفن همراه مسافران ورودی خبر داد.

سامانه آنلاین رجیستری گوشی مسافری راه‌اندازی شد

گمرک ایران از راه اندازی سامانه آنلاین رجیستری گوشی مسافری خبرداد و از اعطای معافیت ۸۰ دلاری به تلفن همراه مسافران ورودی خبر داد.
سامانه آنلاین رجیستری گوشی مسافری راه‌اندازی شد

ممکن است بپسندید...