هلاکت خطرناکترین تروریست‌ القاعده

هلاکت خطرناکترین تروریست‌ القاعده
«محمد عباس» معروف به «ابو حمزه المصری» که از خطرناکترین تروریست‌ها در افغانستان و پاکستان قلمداد می‌شد، در جریان حملات ارتش سوریه به مواضع تروریست‌ها در استان حماه کشته شد.

هلاکت خطرناکترین تروریست‌ القاعده

«محمد عباس» معروف به «ابو حمزه المصری» که از خطرناکترین تروریست‌ها در افغانستان و پاکستان قلمداد می‌شد، در جریان حملات ارتش سوریه به مواضع تروریست‌ها در استان حماه کشته شد.
هلاکت خطرناکترین تروریست‌ القاعده

ممکن است بپسندید...