همایش روحانیت و حوزه انقلابی با حضور 2500 نفر از ائمه جمعه در اصفهان

همایش روحانیت و حوزه انقلابی با حضور 2500 نفر از ائمه جمعه در اصفهان
همایش روحانیت و حوزه انقلابی با حضور 2500 نفر از ائمه جمعه و مسئولان استان صبح امروز در اصفهان با سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجبس خبرگان رهبری برگزار شد.

همایش روحانیت و حوزه انقلابی با حضور 2500 نفر از ائمه جمعه در اصفهان

همایش روحانیت و حوزه انقلابی با حضور 2500 نفر از ائمه جمعه و مسئولان استان صبح امروز در اصفهان با سخنرانی آیت الله سید احمد خاتمی عضو مجبس خبرگان رهبری برگزار شد.
همایش روحانیت و حوزه انقلابی با حضور 2500 نفر از ائمه جمعه در اصفهان

ممکن است بپسندید...