کشف و ضبط ۸۰۰ ثوب لباس قاچاق در شوط

کشف و ضبط ۸۰۰ ثوب لباس قاچاق در شوط
فرمانده انتظامی شهرستان شوط گفت: بیش از ۸۰۰ ثوب لباس خارجی قاچاق در شهرستان شوط کشف و ضبط شد.

کشف و ضبط ۸۰۰ ثوب لباس قاچاق در شوط

فرمانده انتظامی شهرستان شوط گفت: بیش از ۸۰۰ ثوب لباس خارجی قاچاق در شهرستان شوط کشف و ضبط شد.
کشف و ضبط ۸۰۰ ثوب لباس قاچاق در شوط

ممکن است بپسندید...