یادداشت اینستاگرامی قالیباف در سالگرد حادثه پلاسکو

یادداشت اینستاگرامی قالیباف در سالگرد حادثه پلاسکو
شهردار اسبق تهران در اولین سالگرد حادثه پلاسکو متنی را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.

یادداشت اینستاگرامی قالیباف در سالگرد حادثه پلاسکو

شهردار اسبق تهران در اولین سالگرد حادثه پلاسکو متنی را در صفحه شخصی خود منتشر کرد.
یادداشت اینستاگرامی قالیباف در سالگرد حادثه پلاسکو

ممکن است بپسندید...