انتقال سفارت آمریکا به قدس تا پایان ۲۰۱۹ انجام می‌شود

انتقال سفارت آمریکا به قدس تا پایان ۲۰۱۹ انجام می‌شود
مقامات آمریکایی می‌گویند انتقال سفارتخانه این کشور در فلسطین اشغالی از تل‌آویو به قدس، تا پایان سال 2019 انجام می‌شود.

انتقال سفارت آمریکا به قدس تا پایان ۲۰۱۹ انجام می‌شود

مقامات آمریکایی می‌گویند انتقال سفارتخانه این کشور در فلسطین اشغالی از تل‌آویو به قدس، تا پایان سال 2019 انجام می‌شود.
انتقال سفارت آمریکا به قدس تا پایان ۲۰۱۹ انجام می‌شود

ممکن است بپسندید...