بازی استقلال و پدیده برنده نداشت/ زور مرد آلمانی به مهاجری نرسید

بازی استقلال و پدیده برنده نداشت/ زور مرد آلمانی به مهاجری نرسید
دیدار تیم‌های پدیده مشهد و استقلال در ورزشگاه ثامن از هفته بیستم با تساوی به پایان رسید.

بازی استقلال و پدیده برنده نداشت/ زور مرد آلمانی به مهاجری نرسید

دیدار تیم‌های پدیده مشهد و استقلال در ورزشگاه ثامن از هفته بیستم با تساوی به پایان رسید.
بازی استقلال و پدیده برنده نداشت/ زور مرد آلمانی به مهاجری نرسید

ممکن است بپسندید...