دورتموند در زمین هرتابرلین متوقف شد

دورتموند در زمین هرتابرلین متوقف شد
تیم فوتبال دورتموند در هفته نوزدهم رقابتهای بوندس لیگا مقابل هرتابرلین به تساوی دست یافت.

دورتموند در زمین هرتابرلین متوقف شد

تیم فوتبال دورتموند در هفته نوزدهم رقابتهای بوندس لیگا مقابل هرتابرلین به تساوی دست یافت.
دورتموند در زمین هرتابرلین متوقف شد

ممکن است بپسندید...