دیده‌بان حقوق بشر: عربستان ناقض قوانین بین‌المللی است

دیده‌بان حقوق بشر: عربستان ناقض قوانین بین‌المللی است
دیده بان حقوق بشر، عربستان را به نقض قوانین بشردوستانه بین المللی در یمن و افزایش حبس‌های طولانی برای ده ها فعال سیاسی در داخل این کشور متهم کرد.

دیده‌بان حقوق بشر: عربستان ناقض قوانین بین‌المللی است

دیده بان حقوق بشر، عربستان را به نقض قوانین بشردوستانه بین المللی در یمن و افزایش حبس‌های طولانی برای ده ها فعال سیاسی در داخل این کشور متهم کرد.
دیده‌بان حقوق بشر: عربستان ناقض قوانین بین‌المللی است

ممکن است بپسندید...