رهبر مخالفان زیمبابوه در آمریکا کشته شد

رهبر مخالفان زیمبابوه در آمریکا کشته شد
منابع زیمبابوه ای از کشته شدن رهبر مخالفان این کشور به همراه چهار نفر دیگر در جریان سانحه سقوط بالگرد در شمال ایالت نیومکزیکوی آمریکا خبر دادند.

رهبر مخالفان زیمبابوه در آمریکا کشته شد

منابع زیمبابوه ای از کشته شدن رهبر مخالفان این کشور به همراه چهار نفر دیگر در جریان سانحه سقوط بالگرد در شمال ایالت نیومکزیکوی آمریکا خبر دادند.
رهبر مخالفان زیمبابوه در آمریکا کشته شد

ممکن است بپسندید...