عکس سلفی جان جوان زاهدانی را گرفت

عکس سلفی جان جوان زاهدانی را گرفت
رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: گرفتن عکس سلفی با قطار در این شهر جان یک جوان 22 ساله را گرفت.

عکس سلفی جان جوان زاهدانی را گرفت

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زاهدان گفت: گرفتن عکس سلفی با قطار در این شهر جان یک جوان 22 ساله را گرفت.
عکس سلفی جان جوان زاهدانی را گرفت

ممکن است بپسندید...