لاوروف: برجام همچنان پا برجا است

لاوروف: برجام همچنان پا برجا است
وزیر خارجه روسیه گفت برجام همچنان پا برجا است و تا زمان اقدام بعدی آمریکا، به قوت خود باقی می ماند.

لاوروف: برجام همچنان پا برجا است

وزیر خارجه روسیه گفت برجام همچنان پا برجا است و تا زمان اقدام بعدی آمریکا، به قوت خود باقی می ماند.
لاوروف: برجام همچنان پا برجا است

ممکن است بپسندید...