مالاریا خطر جدید علیه کودکان یمنی

مالاریا خطر جدید علیه کودکان یمنی
سازمان پزشکان بدون مرز با اشاره به فروپاشی سیستم بهداشتی و پزشکی یمن در سایه تجاوزگری سه ساله ائتلاف تحت فرماندهی عربستان به این کشور، هشدار داد که گسترش بیماری مالاریا در یمن همچنان ادامه دارد.

مالاریا خطر جدید علیه کودکان یمنی

سازمان پزشکان بدون مرز با اشاره به فروپاشی سیستم بهداشتی و پزشکی یمن در سایه تجاوزگری سه ساله ائتلاف تحت فرماندهی عربستان به این کشور، هشدار داد که گسترش بیماری مالاریا در یمن همچنان ادامه دارد.
مالاریا خطر جدید علیه کودکان یمنی

ممکن است بپسندید...