مدیرعامل سپاهان استعفا کرد

مدیرعامل سپاهان استعفا کرد
در پی نتایج اخیر تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان، محسن طاهری مدیرعامل سپاهان از سمت خود استعفا داد.

مدیرعامل سپاهان استعفا کرد

در پی نتایج اخیر تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان، محسن طاهری مدیرعامل سپاهان از سمت خود استعفا داد.
مدیرعامل سپاهان استعفا کرد

ممکن است بپسندید...