مراسم بزرگداشت آتش‌نشانان پلاسکو برگزار شد

مراسم بزرگداشت آتش‌نشانان پلاسکو برگزار شد
مراسم بزرگداشت سالروز شهدای حادثه پلاسکو، پیش از ظهر جمعه در قطعه ۵۰ بهشت زهرا در حال برگزاری است

مراسم بزرگداشت آتش‌نشانان پلاسکو برگزار شد

مراسم بزرگداشت سالروز شهدای حادثه پلاسکو، پیش از ظهر جمعه در قطعه ۵۰ بهشت زهرا در حال برگزاری است
مراسم بزرگداشت آتش‌نشانان پلاسکو برگزار شد

ممکن است بپسندید...