پاناما: «سانچی» پروتکل‌های امنیتی را رعایت کرده

پاناما: «سانچی» پروتکل‌های امنیتی را رعایت کرده
بررسی‌های اولیه مقام‌های نیروی دریایی در پاناما نشان می‌دهد نفت‌کش ایرانی سانچی، پروتکل‌های امنیتی را رعایت کرده است.

پاناما: «سانچی» پروتکل‌های امنیتی را رعایت کرده

بررسی‌های اولیه مقام‌های نیروی دریایی در پاناما نشان می‌دهد نفت‌کش ایرانی سانچی، پروتکل‌های امنیتی را رعایت کرده است.
پاناما: «سانچی» پروتکل‌های امنیتی را رعایت کرده

ممکن است بپسندید...