چهار کشور عربی، بزرگترین واردکنندگان اسلحه از آمریکا

چهار کشور عربی، بزرگترین واردکنندگان اسلحه از آمریکا
بر اساس گزارش یک نهاد آلمانی، در سال ۲۰۱۷ عربستان، عراق، امارات و قطر به ترتیب بیشترین واردات سلاح را از آمریکا داشته‌اند.

چهار کشور عربی، بزرگترین واردکنندگان اسلحه از آمریکا

بر اساس گزارش یک نهاد آلمانی، در سال ۲۰۱۷ عربستان، عراق، امارات و قطر به ترتیب بیشترین واردات سلاح را از آمریکا داشته‌اند.
چهار کشور عربی، بزرگترین واردکنندگان اسلحه از آمریکا

ممکن است بپسندید...