اظهارات جالب پزشکیان در خصوص برجام

اظهارات جالب پزشکیان در خصوص برجام
نایب رئیس مجلس می‌گوید به دلیل تخصصی بودن برجام زیاد متوجه قضایا نشدم. پزشکیان در عین حال ادعا کرد قبل از برجام، هر روز هزار میلیارد تومان ضرر می‌کردیم!

اظهارات جالب پزشکیان در خصوص برجام

نایب رئیس مجلس می‌گوید به دلیل تخصصی بودن برجام زیاد متوجه قضایا نشدم. پزشکیان در عین حال ادعا کرد قبل از برجام، هر روز هزار میلیارد تومان ضرر می‌کردیم!
اظهارات جالب پزشکیان در خصوص برجام

ممکن است بپسندید...