برگزاری جشنواره بزرگ تئاتر مردمی در مشهد

برگزاری جشنواره بزرگ تئاتر مردمی در مشهد
رئیس حوزه هنری استان خراسان رضوی گفت: تئاتر مردمی به نحوی بازخوانی می‌کنیم تا گروه‌های هنری آماتور در کنار با سابقه‌های تئاتر بتوانند فعالیت کنند.

برگزاری جشنواره بزرگ تئاتر مردمی در مشهد

رئیس حوزه هنری استان خراسان رضوی گفت: تئاتر مردمی به نحوی بازخوانی می‌کنیم تا گروه‌های هنری آماتور در کنار با سابقه‌های تئاتر بتوانند فعالیت کنند.
برگزاری جشنواره بزرگ تئاتر مردمی در مشهد

ممکن است بپسندید...