حذف کارشناسان مسائل تحریمی در دولت ترامپ

حذف کارشناسان مسائل تحریمی در دولت ترامپ
یک مجله آمریکایی گزارش داده در یک سالی که از حضور ترامپ در کاخ سفید می‌گذرد شمار زیادی از کارشناسان مسائل تحریمی به حاشیه رانده شده یا از دولت آمریکا جدا شده‌اند.

حذف کارشناسان مسائل تحریمی در دولت ترامپ

یک مجله آمریکایی گزارش داده در یک سالی که از حضور ترامپ در کاخ سفید می‌گذرد شمار زیادی از کارشناسان مسائل تحریمی به حاشیه رانده شده یا از دولت آمریکا جدا شده‌اند.
حذف کارشناسان مسائل تحریمی در دولت ترامپ

ممکن است بپسندید...