زلزله ۵ ریشتری سومار در استان کرمانشاه را لرزاند

زلزله ۵ ریشتری سومار در استان کرمانشاه را لرزاند
زمین لرزه به شدت ۵ ریشتر با مشخصات ذیل حوالی سومار از استان کرمانشاه را لرزاند.

زلزله ۵ ریشتری سومار در استان کرمانشاه را لرزاند

زمین لرزه به شدت ۵ ریشتر با مشخصات ذیل حوالی سومار از استان کرمانشاه را لرزاند.
زلزله ۵ ریشتری سومار در استان کرمانشاه را لرزاند

ممکن است بپسندید...