«منوچهر پوراحمد» درگذشت

«منوچهر پوراحمد» درگذشت
«منوچهر پوراحمد» کارگردان و بازیگر آثار سینمایی و تلویزیونی جان به جان آفرین تسلیم کرد.

«منوچهر پوراحمد» درگذشت

«منوچهر پوراحمد» کارگردان و بازیگر آثار سینمایی و تلویزیونی جان به جان آفرین تسلیم کرد.
«منوچهر پوراحمد» درگذشت

ممکن است بپسندید...