هفت ساختمان مشابه پلاسکو در تهران پلمپ شد

هفت ساختمان مشابه پلاسکو در تهران پلمپ شد
مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به اینکه در برخورد با ساختمان‌هایی که در برابر حریق نا ایمن هستند خلاء قانونی داریم، گفت: با همکاری قوه قضائیه و شهرداری ۷ ساختمان مشابه پلاسکو پلمپ شده است.

هفت ساختمان مشابه پلاسکو در تهران پلمپ شد

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با اشاره به اینکه در برخورد با ساختمان‌هایی که در برابر حریق نا ایمن هستند خلاء قانونی داریم، گفت: با همکاری قوه قضائیه و شهرداری ۷ ساختمان مشابه پلاسکو پلمپ شده است.
هفت ساختمان مشابه پلاسکو در تهران پلمپ شد

ممکن است بپسندید...