استفاده بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموزان چین از شبکه‌های اجتماعی

استفاده بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموزان چین از شبکه‌های اجتماعی
بر اساس تازه‌ترین داده‌های به دست آمده از مرکز ملی کودکان چین، بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان این کشور از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.

استفاده بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموزان چین از شبکه‌های اجتماعی

بر اساس تازه‌ترین داده‌های به دست آمده از مرکز ملی کودکان چین، بیش از ۷۰ درصد دانش آموزان این کشور از شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
استفاده بیش از ۷۰ درصد دانش‌آموزان چین از شبکه‌های اجتماعی

ممکن است بپسندید...