اطلاعیه مرکز امور مشاوران در خصوص آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه

اطلاعیه مرکز امور مشاوران در خصوص آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه به موجب اطلاعیه‌ای از طریق آزمون به جذب کارشناس رسمی اقدام می‌کند.

اطلاعیه مرکز امور مشاوران در خصوص آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه

مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه به موجب اطلاعیه‌ای از طریق آزمون به جذب کارشناس رسمی اقدام می‌کند.
اطلاعیه مرکز امور مشاوران در خصوص آزمون کارشناسان رسمی قوه قضاییه

ممکن است بپسندید...