بازداشت عضو داعش در فرانسه به اتهام تلاش برای حمله تروریستی

بازداشت عضو داعش در فرانسه به اتهام تلاش برای حمله تروریستی
پلیس فرانسه از بازداشت یک عضو داعش در شهر نیمس به اتهام تلاش برای انجام حمله تروریستی در این کشور خبر داد.

بازداشت عضو داعش در فرانسه به اتهام تلاش برای حمله تروریستی

پلیس فرانسه از بازداشت یک عضو داعش در شهر نیمس به اتهام تلاش برای انجام حمله تروریستی در این کشور خبر داد.
بازداشت عضو داعش در فرانسه به اتهام تلاش برای حمله تروریستی

ممکن است بپسندید...