تشدید تنش میان عربستان و امارات در عدن

تشدید تنش میان عربستان و امارات در عدن
تنش میان سعودی ها و اماراتی در یمن با ممانعتی که نیروهای مورد حمایت عربستان از نشستن یک بالگرد اماراتی به عمل آوردند، وارد فاز جدیدی شد.

تشدید تنش میان عربستان و امارات در عدن

تنش میان سعودی ها و اماراتی در یمن با ممانعتی که نیروهای مورد حمایت عربستان از نشستن یک بالگرد اماراتی به عمل آوردند، وارد فاز جدیدی شد.
تشدید تنش میان عربستان و امارات در عدن

ممکن است بپسندید...