دومین دوره‌ شتابدهی مرکز نوآوری فرهنگی امید در دانشگاه شریف برگزار می‌شود

دومین دوره‌ شتابدهی مرکز نوآوری فرهنگی امید در دانشگاه شریف برگزار می‌شود
دومین دوره شتابدهی مرکز نوآوری فرهنگی امید ۷ بهمن در دانشگاه شریف آغاز به کار می‌کند.

دومین دوره‌ شتابدهی مرکز نوآوری فرهنگی امید در دانشگاه شریف برگزار می‌شود

دومین دوره شتابدهی مرکز نوآوری فرهنگی امید ۷ بهمن در دانشگاه شریف آغاز به کار می‌کند.
دومین دوره‌ شتابدهی مرکز نوآوری فرهنگی امید در دانشگاه شریف برگزار می‌شود

ممکن است بپسندید...