سرمربی تیم فوتبال بانوان استقلال خوزستان: ریه ما به تنفس خاک عادت ندارد

سرمربی تیم فوتبال بانوان استقلال خوزستان: ریه ما به تنفس خاک عادت ندارد
فروزان سلیمانی عنوان کرد: به همان اندازه که هوای اهواز برای تیم سنندج نامناسب بود برای تیم من هم ناخوشایند بود. صحبت‌هایی که کار بازیکنان من را بی ارزش جلوه می‌دهد، نمی‌پذیرم.

سرمربی تیم فوتبال بانوان استقلال خوزستان: ریه ما به تنفس خاک عادت ندارد

فروزان سلیمانی عنوان کرد: به همان اندازه که هوای اهواز برای تیم سنندج نامناسب بود برای تیم من هم ناخوشایند بود. صحبت‌هایی که کار بازیکنان من را بی ارزش جلوه می‌دهد، نمی‌پذیرم.
سرمربی تیم فوتبال بانوان استقلال خوزستان: ریه ما به تنفس خاک عادت ندارد

ممکن است بپسندید...