مطالبه‌گری حق دانشجویان بسیجی است/سال گذشته ۳۰۰۰ دانشجویان دانشگاه‌ها مازندران به مناطق جنگی اعزام شدند

مطالبه‌گری حق دانشجویان بسیجی است/سال گذشته ۳۰۰۰ دانشجویان دانشگاه‌ها مازندران به مناطق جنگی اعزام شدند
مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان مازندران با توجه به فعالیت‌های میدانی دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: عمده ظرفیت فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی بسیج دانشجویی استان روی دوش دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی است.

مطالبه‌گری حق دانشجویان بسیجی است/سال گذشته ۳۰۰۰ دانشجویان دانشگاه‌ها مازندران به مناطق جنگی اعزام شدند

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه‌های استان مازندران با توجه به فعالیت‌های میدانی دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی استان گفت: عمده ظرفیت فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی بسیج دانشجویی استان روی دوش دانشجویان بسیجی دانشگاه آزاد اسلامی است.
مطالبه‌گری حق دانشجویان بسیجی است/سال گذشته ۳۰۰۰ دانشجویان دانشگاه‌ها مازندران به مناطق جنگی اعزام شدند

ممکن است بپسندید...