معاون ترامپ وارد فلسطین اشغالی شد

معاون ترامپ وارد فلسطین اشغالی شد
معاون اول ترامپ که دولت متبوعش خیال هضم فلسطین در اردن و مصر را دارد، پس از سفر به این دو کشور، وارد سرزمین‌های اشغالی شد.

معاون ترامپ وارد فلسطین اشغالی شد

معاون اول ترامپ که دولت متبوعش خیال هضم فلسطین در اردن و مصر را دارد، پس از سفر به این دو کشور، وارد سرزمین‌های اشغالی شد.
معاون ترامپ وارد فلسطین اشغالی شد

ممکن است بپسندید...