معرفی نامزدهای گروه «فلسفه و روانشناسی» جایزه کتاب سال

معرفی نامزدهای گروه «فلسفه و روانشناسی» جایزه کتاب سال
نامزدهای سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه «فلسفه و روانشناسی» معرفی شدند.

معرفی نامزدهای گروه «فلسفه و روانشناسی» جایزه کتاب سال

نامزدهای سی و پنجمین دوره جایزه کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در گروه «فلسفه و روانشناسی» معرفی شدند.
معرفی نامزدهای گروه «فلسفه و روانشناسی» جایزه کتاب سال

ممکن است بپسندید...