۲۴ درصد فارغ التحصیلان مقطع ارشد و دکترا بیکار اند

۲۴ درصد فارغ التحصیلان مقطع ارشد و دکترا بیکار اند
رئیس پژوهشگاه علوم انسانی به تشریح برنامه‌های جشنواره ملی قدردانی از پایان نامه‌ها و رساله‌های برتر علوم انسانی در زمینه تولید و اشتغال پرداخت و گفت: متاسفانه آمار فارغ التحصیلان بیکار در مقطع ارشد و دکترا به ۲۴ درصد رسیده که از این درصد سهم کمتری برای دکترا است.

۲۴ درصد فارغ التحصیلان مقطع ارشد و دکترا بیکار اند

رئیس پژوهشگاه علوم انسانی به تشریح برنامه‌های جشنواره ملی قدردانی از پایان نامه‌ها و رساله‌های برتر علوم انسانی در زمینه تولید و اشتغال پرداخت و گفت: متاسفانه آمار فارغ التحصیلان بیکار در مقطع ارشد و دکترا به ۲۴ درصد رسیده که از این درصد سهم کمتری برای دکترا است.
۲۴ درصد فارغ التحصیلان مقطع ارشد و دکترا بیکار اند

ممکن است بپسندید...