بازگشت دوباره انگلیس به افغانستان

بازگشت دوباره انگلیس به افغانستان
در حالی که پیش از این آمریکا و انگلیس بر سر تجارت مواد مخدر در افغانستان دچار اختلاف شده بودند، اما نیرو‌های ویژه انگلیسی ظاهرا به درخواست آمریکا بار دیگر به افغانستان اعزام شدند.

بازگشت دوباره انگلیس به افغانستان

در حالی که پیش از این آمریکا و انگلیس بر سر تجارت مواد مخدر در افغانستان دچار اختلاف شده بودند، اما نیرو‌های ویژه انگلیسی ظاهرا به درخواست آمریکا بار دیگر به افغانستان اعزام شدند.
بازگشت دوباره انگلیس به افغانستان

ممکن است بپسندید...