بهای هر بشکه نفت خام برنت به ۶۸.۷۳ دلار رسید

بهای هر بشکه نفت خام برنت به ۶۸.۷۳ دلار رسید
هر بشکه نفت خام برنت امروز کار خود را با ۶۸.۷۲ دلار آغاز کرده و به بهای ۶۸.۷۳ دلار معامله شد.

بهای هر بشکه نفت خام برنت به ۶۸.۷۳ دلار رسید

هر بشکه نفت خام برنت امروز کار خود را با ۶۸.۷۲ دلار آغاز کرده و به بهای ۶۸.۷۳ دلار معامله شد.
بهای هر بشکه نفت خام برنت به ۶۸.۷۳ دلار رسید

ممکن است بپسندید...