تاکید «سعد الحریری» بر برگزاری انتخابات در سوریه

تاکید «سعد الحریری» بر برگزاری انتخابات در سوریه
نخست‎وزیر لبنان بر انتقال قدرت در سوریه و برگزاری انتخابات شفاف در این کشور زیر نظر سازمان ملل بر اساس بیانیه ژنو ۱ تاکید کرده است.

تاکید «سعد الحریری» بر برگزاری انتخابات در سوریه

نخست‎وزیر لبنان بر انتقال قدرت در سوریه و برگزاری انتخابات شفاف در این کشور زیر نظر سازمان ملل بر اساس بیانیه ژنو ۱ تاکید کرده است.
تاکید «سعد الحریری» بر برگزاری انتخابات در سوریه

ممکن است بپسندید...